Lletres o números?

Descobrim que les lletres i els números no són el mateix, tenen formes i utilitats ben diferents!

Rodola?

Els nens i nenes d’EI3 descobrim els prismes i els cilindres, sabeu que no tots rodolen?